Mentors

Join our ever-growing list of esteemed mentors.

Apply to be a Mentor
Mentors

Ramesh Rao

Charles Antony

Krishna Grandhi

Ekta Bahl

Mytri Indukuru

Prithvi Raj Tejavath

Sameer Reddy

chandrasekhar ketharaju

Viiveck Verma

Dr. Krishna Prasad

Sateesh Andra

Krishna Lakkamsani

Mohit Saxena

Rajeev Suri

Srikanth Sundarrajan

Sanjay Jesrani

Gautam Seshadri

Sunil Kaul

Rajshekharan. N

Natarajan R

Anand Nambiar

Phanindra Sama

Ravi Trivedi

Kiran Gedela

Chandrsekhar

Anwar Hussain

Aseem Sethi

Sanjeev Agarwal

Prasad Vanga

Jaishiv Natarajan